Randvoorwaarden

Randvoorwaarden participatie Melickerveld 

 • De locatie is bekend als potentiële woningbouwlocatie sinds 1994 en geeft invulling aan de volkshuisvestelijke opgave van Roermond.
 • Er is een overeenkomst tussen gemeente Roermond met Leigraaf BV om maximaal 468 woningen te realiseren.
 • Natuur- en landschapswaarden worden geïntegreerd: 
  • het uitgangspunt is een groene natuurinclusieve wijk;
  • het bestaande reliëf in het gebied blijft behouden;
  • het leefgebied van de das wordt gecompenseerd.
 • De drie percelen met bestaande woningen Eindstraat en de bestaande landwegen worden in het plan ingepast 
 • Eisen wat betreft de ontsluiting zijn:
  • één ontsluiting de Heinsbergerweg;
  • geen verkeer vanuit Melickerveld richting Kitskensberg via de Ratommerweg.
 • In het gebied waar de hogedruk gasleiding is gelegen mag over een zone van 4 m breed niet worden gebouwd.
 • Er wordt een geluidwal worden gerealiseerd langs de N293.
 • Er zal worden voldaan aan de landelijke eisen inzake stikstofuitstoot.
 • De Woonvisie Midden-Limburg 2018 t/m 2021 wordt gevolgd voor de verdeling in woningcategorieën.
 • De ontwikkeling zal gefaseerd worden gerealiseerd binnen een periode van 10 jaar.

Bekijk kaart met Plangrens

Ga terug