Melickerveld vraagt uw mening.

Mijn Melickerveld logo

Op 4 maart, 8 maart en 12 april hebben er webinars over de toekomstige ontwikkeling van Melickerveld plaatsgevonden. 4 maart ging dit webinar over het raamwerk stedenbouwkundig model en aansluiting op de omgeving. 8 maart ging het webinar over wonen en beeldkwaliteit. 12 april is middels het slotwebinar teruggekoppeld wat er met de ontvangen input binnen de gestelde randvoorwaarden is gedaan.

Benieuwd naar de toelichting? Hieronder kunt u de webinars terugkijken en de presentaties downloaden.

Presentatie webinar 4 maart

Bekijk hierboven de webinar van 4 maart terug.
Download via onderstaande knop de presentatie van de webinar.

Presentatie webinar 4 maart

Presentatie webinar 8 maart

Bekijk hierboven de webinar van 8 maart terug.
Download via onderstaande knop de presentatie van de webinar.

Presentatie webinar 8 maart

Presentatie webinar 12 april

Bekijk hierboven de webinar van 12 april terug.
Download via onderstaande knop de presentatie van de webinar.

Presentatie webinar 12 april

Raamwerk

Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw uit Vught heeft een groen raamwerk (stedenbouwkundig model) ontworpen waarin natuur en woningbouw verenigd worden.

Een nieuwe aanpak waarbij stad en buitengebied verbonden worden. Zo worden bestaande karakteristieke elementen als steile begroeide wallen en holle paden inpast en worden veel nieuwe bomen, heesters en een groene vallei toegevoegd. Zo wordt er nog meer ruimte gecreëerd voor flora en fauna, terwijl er genoeg plek blijft voor de maximaal 468 woningen uit de woningbouwafspraken tussen Leigraaf Midden-Limburg BV en Gemeente Roermond.

Leigraaf Midden-Limburg BV is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties Wonen Limburg, Wonen Zuid en ontwikkelaar JPO. 

Bekijk het raamwerk

De eerste schets toont het groene raamwerk met een voorlopige invulling met woningen.

Natuurinclusief, geïnspireerd door het bestaande landschap.

De ontwerpers hebben hun inspiratie opgedaan in de directe omgeving: bos, houtwallen, holle landweggetjes en het reliëf vormen de ingrediënten voor een groen raamwerk.

Er worden hagen, bosschages en flinke groenstroken aangeplant ter versterking van de biodiversiteit. Lokale boomsoorten als kornoelje en bloeiende (fruit)bomen dienen als leefgebied voor vlinders, insecten en dieren. In de groene structuur komen bestaande landschapselementen tot hun recht.

Het groene raamwerk zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit. Een groene vallei met natuurlijk verlaagde delen voor wateropvang zorgt voor klimaatbestendig waterbeheer.

Het raamwerk is een voorbeeld van duurzame en natuurinclusieve stedenbouw waarin woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan.

Het ontwerp voldoet ook aan de normen voor de aanpak van stikstof in de nabijheid van Natura 2000 gebieden.

Terugkoppeling

Hoe ziet uw Melickerveld er uit? Wij nodigen u uit om online mee te denken over het nieuwe stedenbouwkundig raamwerk binnen de randvoorwaarden zoals deze gezamenlijk door Gemeente Roermond en Leigraaf Midden-Limburg BV zijn opgesteld.

12 april staat het volgende webinar gepland. Dan koppelen we terug wat we gedaan hebben met de ontvangen input die binnen de gestelde randvoorwaarden past. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden. 

Bekijk randvoorwaarden

Wie zijn wij?

Melickerveld is een initiatief van Leigraaf Midden-Limburg BV.
Dat is een samenwerking van projectontwikkelaar JPO en de woningbouwcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid.